Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

A Hanaton Hanglemezgyár Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Hegyközség u. 13..cg.: 20 09 072783, adószám: 23964961-2-20; a továbbiakban: „Hanaton”, „mi” és ezek nyelvtani formái) adatkezelőként tisztában van azzal, hogy milyen fontossággal bír ügyfelei számára az adatvédelem. Ezért arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk ügyfeleink személyes adatait az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

Az alábbiakban összefoglaljuk Adatkezelési tájékoztatónk legfontosabb elemeit. Kérjük, hogy az adatai feldolgozásának módjával kapcsolatos részletes információkért olvasson tovább.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Hanaton bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai a Hanaton webshop honlapján (https://shop.hanaton.hu) kerülnek közzétételre.

Fontos továbbá gyakran ellenőrizni, hogy nem frissült-e az Adatvédelmi tájékoztatónk. Az Adatvédelmi tájékoztató frissítése esetén az általunk lényegesnek ítélt módosításokról előzetesen tájékoztatót helyezünk el honlapunkon, illetve adott esetben e-mailben is értesítjük Önt. Az Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti webcímen. A „hatálybalépés napja” (az oldal tetején) alapján pedig könnyen megállapítható, hogy mikor frissültek legutóbb az adatvédelmi irányelveink.

Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

                    Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

                    Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

Érinett által igénybe vett szolgáltatás Kezelt személyes adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével (e-mail, push üzenet)email cím, név  Érinett azonosítása Kommunikáció biztosításaHozzájárulásHozzájárulás visszavonásáig, illetve a Hanaton felhasználói fiók törléséig.
Hanaton felhasználói fiók és regisztrációe-mail cím név számlázási cím szállítási cím Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése Szerződésből származó díjak számlázása Igény- és jogérvényesítés Érinett azonosítása Kommunikáció biztosításaSzerződés teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás Jogos érdeknév – szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Hanaton fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat). e-mail cím – Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Hanaton fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig, valamint jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig. számlázási cím – szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Hanaton fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat). szállítási cím – szerződés teljesítéséhez: a Hanaton fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig, valamint jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.
telefonszám jelszó    Érinett azonosítása Kommunikáció biztosításaSzerződés teljesítéseSzerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Hanaton fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
Korhatár adat (elmúlt-e 16 éves)Szülői hozzájárulási kötelesség megállapításaJogi kötelezettség teljesítése – szülői hozzájárulás kéréséhezSzerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Hanaton fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
Hanaton webshop általános célú használataa lebonyolított tranzakció azonosítójaSzerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése Szerződésből származó díjak számlázása Igény- és jogérvényesítésSzerződés teljesítése Jogos érdekSzerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Hanaton fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig. Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.
a lebonyolított tranzakció összege lebonyolított tranzakció tárgya (megvásárolt termék, szolgáltatás) számlázási név és cím (ha eltér a regisztráció során megadottól)Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése Szerződésből származó díjak számlázása Igény- és jogérvényesítésSzerződés teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás Jogos érdekSzerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Hanaton fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
szállítási cím (ha eltér a regisztráció során megadottól)Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése Igény- és jogérvényesítésSzerződés teljesítése Jogos érdekSzerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Hanaton fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig. Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.
Ügyfélszolgálat megkeresése, reklamációnév e-mail címFelhasználó azonosítása Felhasználóval való kommunikáció a megkeresés során Szerződés teljesítése Megkeresés megválaszolása, érdemi intézése Igény- és jogérvényesítésJogos érdekReklamáció esetében az általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig. Egyéb célú megkeresés esetén: a megkereséstől számított 6 hónapig vagy a Hanaton fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
megkeresés, reklamáció tárgyaMegkeresés megválaszolása, érdemi intézése Igény- és jogérvényesítésJogos érdekReklamáció esetében az általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig. Egyéb célú megkeresés esetén: a megkereséstől számított 6 hónapig vagy a Hanaton fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.
Rendszerüzenet e-mailben vagy push üzenetbennév e-mail cím push üzenet esetén: Hanaton fiókRendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekébenSzerződés teljesítéseSzerződés megszűnésétől számított 3 hónapig.
Nyereményjáték, promóciós játéknév e-mail címPromócióban, nyereményjátékban történő részvétel Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről Felhasználó azonosításaHozzájárulásHozzájárulás visszavonásáig.
Szavatossági, jótállási igényekszámlázási név számlázási cím e-mail cím telefonszám vásárolt áru, szolgáltatásJogosult azonosítása Kommunikáció Szerződés módosítása, teljesítése Igény- és jogérvényesítésSzerződés teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás Jogos érdekAz általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz az igény teljesítésétől, illetve elbírálásától számított 5 évig.

A Hanaton a Hanaton regisztrációval rendelkező Felhasználóknak időről időre rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely a Hanaton webáruház működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, a Hanaton webáruház funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, a Hanaton webáruházban elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával,  a Felhasználók Hanaton webáruházzal kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybe vett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is.

Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan, miért profilozzuk az adataidat, és ez milyen hatással lehet Rád?

Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Rólad automatikusan?

A Hanaton honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A cookie-k számos hasznos célra használhatók.

 1. Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Hanaton segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 2. Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Hanaton-nak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a honlapon, könnyebbé téve azokat.
 3. Hirdetés: a Hanaton cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Hanaton üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Hanaton megjelenítette-e a honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Hanaton-nak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Hanaton olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.
 4. Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Hanaton-nak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Hanaton, amelyek értékelik, javítják, kutatják a honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A sütik alkalmazásával összefüggésben irányadónak tekintjük az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport – amely az adatvédelemmel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv, amelynek az uniós joggal kapcsolatos véleménye alapjául szolgál valamennyi tagállam nemzeti jogszabályainak értelmezéséhez – a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleményében (a továbbiakban: 2012/4. számú vélemény, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp194_hu.pdf) foglaltakat.

A 2012/4. számú véleményben szereplő csoportosítás alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani a Felhasználó részrée.

A fentiek alapján az általunk alkalmazott sütik típusai:

 1. Az oldal működéséhez szükséges sütik (Alapvető cookie-k):

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”): ezek olyan munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”): a videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek) tárolására használjuk. Ezek a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.
 • közösségi tartalommegosztó sütik: lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a sütik törlődnek, amikor a felhasználó „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt.
 •  

2. „Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik (Funkcionális cookie-k):

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

 • Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik: amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklámok megjelenítéséhez.
 • Saját látogatáselemzők: a látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes webnavigációs kérdéseket. Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak.

3. Teljesítmény méréshez szükséges sütik (Teljesítménycookie-k):

Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében a Hanaton nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Jelen weboldal aktiváltatta az IP-címek anonimizálását, így a webhely felhasználók IP-címét a Google az Európai Uniós tagállamokban, illetve az Európai Gazdasági Térség szerződő országaiban az adatgyűjtés lehető legkorábbi szakaszában lerövidíti, és anonimmá teszi.

A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen a jelen honlapon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Kérjük figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza.

 4. „Remarketing” sütik (Hirdetési cookie-k):

A Hanaton a látogatószám növelése céljából a Google AdWords hirdetési célú szolgáltatását (úgynevezett remarketing sütiket) használja. Ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára, amennyiben a jelen honlapot korábban gmail fiókjukba bejelentkezett állapotban böngészték. A Google AdWords a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg.

A remarketing egy olyan marketing eljárás, amely lehetővé teszi azt, hogy a honlapunkat meglátogató felhasználó számára – honlapunk elhagyása után – egy későbbi időpontban, böngészés közben személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg. A remarketing szolgáltatást a Google részben a fentiekben már ismertetett sütik segítségével biztosítja.

Az adatokat ezek a sütik személyhez nem kötik. A hirdetések megjelenítését az Ön további böngészési szokásainak függvényében a Google AdWords végzi. Amennyiben Ön nem szeretne ilyen hirdetéseket látni, azt a következő oldalon tilthatja le: Google Settings, illetve Google Analytics opt-out.

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

A Google Adwords által használt sütiket pedig a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. További információ:
https://support.google.com/ads/answer/2662850?hl=hu

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejártáig tárolódnak a számítógépen.

Amennyiben Ön az „ELFOGADOM” lehetőséget választja, a választását elmentjük, így 30 napig nem fogunk további hozzájárulást kérni.

Segítség a sütik beállításához:

Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu , vagy chrome://settings/content/cookies

Edge:
Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k

IE11:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookieshttps://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies

Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn